Page 8 - IAUPress
P. 8

    BASKI
Yayınların baskısı talep adedince 12 ülkede yapılır.
ABD, Brezilya, Kanada, İngiltere, Almanya, Polonya, Güney Kore, Rusya, Avustralya, Güney Afrika ve Çin.
Yayınlarınız basılı olarak 120’nin üzerinde ülkeden temin edilebiliyor
Yayınlarınız elektronik versiyonu 200’ün üzerinde ülkeden saniyeler içinde temin ediliyor.
Geleceğin yayıncılığı. IAU PRESS olarak Interaktif yayıncılığa hazırız ve deneme çalışmalarımız hızlanarak gidiyor.
Yayınlarımız basılı ve elekronik olarak
Amazon, Barnes&Noble, Rakuren, Kinikoniya, Fishpond gibi 40.000 civarında networkten temin ediliyor.
           MARKET
   

   6   7   8   9   10