Page 5 - IAUPress
P. 5

    IAU Press olarak yayınlarımızı global pazara açıyor, içerik ve bilgi paylaşıyor, iş birliği yapıyor ve yayınların global pazarda satışını hızlandırıyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesini büyütmek ve hedef coğrafyasını genişletmek için diğer ülkelerdeki üniversite ve yayınevleri ile işbirliği yapıyoruz.
   

   3   4   5   6   7